Insights / All

Markedsundersøgelse:
Datadrevet e-handel med Shopify

Læs hele den omfattende undersøgelse, hvor vi har fået besvarelser fra 231 danske Shopify webshops.

Markedsundersøgelse - blogindlæg

I en tid, hvor digital markedsføring konstant udvikler sig og står over for nye udfordringer – især i form af tracking og datahåndtering – er det mere afgørende end nogensinde før for virksomheder at have et solidt greb om deres data. Med dette i tankerne har vi gennemført en omfattende markedsundersøgelse for at afdække, i hvilket omfang danske Shopify webshops har kontrol over deres markedsføringsdata og deres evne til at måle effektiviteten af deres marketingindsatser.

Denne undersøgelse har særligt fokus på danske webshops, der benytter Shopify som deres Content Management System (CMS). For at få et dybdegående indblik i branchen, har vi proaktivt kontaktet disse virksomheder på telefon og modtaget 231 besvarelser. Disse svar giver os en unik mulighed for at forstå, hvordan disse virksomheder tilgår og vurderer deres digitale markedsføringsstrategier i en verden, hvor præcis dataindsamling og -analyse er blevet mere udfordrende end nogensinde før.

Gennem denne undersøgelse håber vi at tilvejebringe værdifulde indsigter, der kan hjælpe webshops med bedre at navigere i de komplekse udfordringer inden for digital markedsføring, og dermed sikre, at de fortsat kan trives i et konkurrencepræget digitalt landskab.

Indholdsfortegnelse


 Spørgsmål 1: Hvad er jeres årlige omsætning via webshoppen?

Et grundlæggende og afslørende spørgsmål i vores undersøgelse omhandlede de årlige omsætningstal for de deltagende webshops. Resultaterne her giver et indblik i størrelsesfordelingen af de responderende virksomheder. Overvejende, 60,2 % af webshopperne rapporterede en årlig omsætning på mellem 2 og 10 millioner kroner, hvilket peger på en dominerende tilstedeværelse af mindre til mellemstore virksomheder i undersøgelsen og det danske e-handelslandskab.

Denne størrelseskategori er interessant, fordi virksomheder i denne omsætningsklasse ofte befinder sig på et afgørende udviklingsstadium. For dem er det ikke kun essentielt at opretholde et solidt salgsgrundlag, men også at optimere deres operationer og marketingstrategier for at sikre bæredygtig vækst. I denne sammenhæng bliver datahåndtering og analysefærdigheder ekstraordinært vigtige. Disse virksomheder er store nok til at generere betydelige mængder data, men ofte mangler de ressourcerne af større virksomheder til at analysere og anvende denne data effektivt.

En mindre, men stadig bemærkelsesværdig, del af deltagerne (9,4 %) rapporterede en omsætning på mellem 11 og 30 millioner kroner, hvilket indikerer, at der også er en solid repræsentation af mere etablerede webshops i undersøgelsen. Disse større virksomheder har potentialet til at anvende avancerede dataanalysemetoder og -værktøjer for at finpudse deres marketingstrategier og dermed opnå endnu større succes.

Interessant nok var der ingen deltagere med en omsætning mellem 31 og 50 millioner, og kun en mindre fraktion (1 %) oversteg 50 millioner i årlig omsætning. Dette kan indikere, at markedet for e-handel i Danmark primært er befolket af mindre og mellemstore virksomheder, mens de større aktører udgør en mindre del af det samlede billede.

Endelig rapporterede 29,3 % af webshops under kategorien “andet”, hvilket kunne inkludere dem, der enten har en lavere omsætning end 2 millioner eller dem, der ikke passer ind i de foruddefinerede kategorier. Dette understreger mangfoldigheden i e-handelslandskabet og de forskellige stadier, virksomhederne befinder sig i.

Samlet set giver disse resultater en klar forståelse af størrelsen og omsætningsfordelingen blandt danske webshops på Shopify. Denne forståelse er afgørende for at anerkende betydningen af data og analyse i disse virksomheders vækststrategier.


Spørgsmål 2: Hvor mange antal ordrer har I gns. pr. måned?

I vores markedsundersøgelse lagde vi også vægt på at forstå det gennemsnitlige antal ordrer, som danske webshops med Shopify-løsninger modtager hver måned.

Interessant nok viser vores data, at et flertal af webshops (72,3 %) håndterer mere end 250 ordrer om måneden. Mens dette tal kan synes at være på den lavere side for nogle, er det væsentligt at bemærke, at antallet af ordrer ikke nødvendigvis korrelerer direkte med virksomhedens størrelse eller omsætning. For eksempel kan en webshop, der sælger billige produkter, have et højt ordrevolumen, mens en webshop, der sælger premium produkter, måske har færre, men mere værdifulde ordrer.

Yderligere afslører resultaterne, at 16,8 % af webshops behandler over 500 ordrer om måneden, og mindre andele strækker sig op til over 2000 ordrer. Dette viser en bred variation i ordrevolumen blandt de deltagende virksomheder.

For de virksomheder, der håndterer et højt antal ordrer, kan udfordringen ligge i effektivt at spore og analysere kundedata for hver unik transaktion.


Spørgsmål 3: Hvilke markedsføringskanaler vurderer I som de(n) primære?

Spørgsmål 3 i vores undersøgelse fokuserede på, hvilke markedsføringskanaler webshops betragter som deres primære. Med muligheden for at vælge flere svar giver dette et dybere indblik i de marketingstrategier, som er mest fremtrædende i den danske e-handelssektor.

Resultaterne afslører en klar præference for digitale kanaler. Overvejende, at 81,2 % af de adspurgte webshops angiver sociale medier som en af deres primære markedsføringskanaler. Denne høje procentdel afspejler den voksende betydning af sociale medier i forbrugerengagement og brandopbygning. Med den brede rækkevidde og målrettede reklamemuligheder, som platforme som Facebook, Instagram og TikTok tilbyder, er det ikke overraskende, at sociale medier er en topprioritet.

SEO (Search Engine Optimization) er også højt på listen, med 42 % af respondenterne, der vælger denne kanal. Dette indikerer en stærk bevidsthed om vigtigheden af organisk søgetrafik og behovet for at være synlig på søgemaskiner som Google. En god SEO-strategi kan være afgørende for at tiltrække nye kunder og opbygge langsigtede forretningsrelationer.

PPC (Pay-Per-Click) reklamer, såsom Google Ads, blev valgt af 29,3 % af webshops. Dette understreger stadig værdien af betalt online reklame som en effektiv måde at generere øjeblikkelig trafik og konverteringer på.

Interessant nok angav 15,7 % ‘andet’, hvilket kunne inkludere en række andre digitale og ikke-digitale kanaler. Dette kan omfatte e-mail-marketing, influencer-samarbejder, content marketing, affiliate marketing og mere.

Traditionelle kanaler som TV og radio er bemærkelsesværdigt fraværende, med 0 % af respondenterne, der angiver disse som en primær kanal. Dette kan afspejle den digitale natur af e-commerce virksomheder og en generel skiftning mod online medier i markedsføringsstrategier.


Spørgsmål 4: I hvor høj grad, vurderer du, at I har styr på jeres data?

Omkring en tredjedel af de adspurgte (34 %) vurderer deres evne til at håndtere data til en score på 4 ud af 5. Dette indikerer, at et betydeligt antal webshops føler sig rimelig sikre i deres datahåndtering, men anerkender også, at der er plads til forbedringer. Denne selvkritiske anerkendelse af behovet for yderligere udvikling er et positivt tegn, da det viser en åbenhed over for at lære og forbedre deres processer.

En anden interessant observation er, at et solidt antal respondenter (36,6 %) bedømmer deres datahåndteringsevner som middelmådige (score på 3). Dette understreger, at mens mange webshops har et grundlæggende greb om datahåndtering, kæmper en betydelig del stadig med at mestre alle nuancerne af denne disciplin. Dette kan skyldes manglende ressourcer, værktøjer eller simpelthen den stejle læringskurve, der er forbundet med datavidenskab og analytics.

På den anden side af skalaen finder vi, at kun en lille andel (9,4 %) føler, at de har fuldstændig styr på deres data (score på 5), mens en mindre gruppe (4,7 %) indrømmer, at de har betydelige udfordringer (score på 1). Dette spektrum af selvvurderinger giver et ærligt billede af den varierende grad af komfort og kompetence, som forskellige webshops oplever, når det gælder datahåndtering.

Samlet set peger disse resultater på en vigtig konklusion: Selvom mange danske webshops har opnået et anstændigt niveau af datakompetencer, er der fortsat et væsentligt behov for yderligere udvikling. Dette understreger vigtigheden af fortsat uddannelse, investering i avancerede analyseværktøjer og måske vigtigst af alt, en kultur, der fremmer dataforståelse og -anvendelse på alle niveauer af organisationen.


Spørgsmål 5: Hvor mange værktøjer bruger I til at analysere data?

Resultaterne afslører en interessant dynamik: Et flertal af webshops (49,7 %) anvender 3-4 forskellige værktøjer til dataanalyse. Når man betragter standardværktøjer som Google Ads, Facebook Business Manager, og Google Analytics, samt muligheden for at trække data direkte fra deres Shopify, så bliver dette tal særligt tankevækkende. Det indikerer, at mange webshops bruger en række grundlæggende værktøjer, men muligvis ikke går meget videre end det.

Dette antal værktøjer kan være tilstrækkeligt for mange webshops, især dem med en mere simpel forretningsmodel eller dem, der endnu ikke har skaleret til et punkt, hvor mere avancerede eller specialiserede værktøjer er nødvendige. Dog kan det også tyde på en mulig begrænsning i deres evne til at dykke dybere ned i dataanalyser og udtrække mere avancerede indsigter, som kunne være mulige med yderligere eller mere specialiserede værktøjer.

På den anden side af spektret bruger en betragtelig andel (12 %) mere end 5 værktøjer til dataanalyse. Dette kan antyde en mere sofistikeret tilgang til datahåndtering, hvor webshops søger at integrere forskellige datakilder og perspektiver for at få en mere fuldstændig forståelse af deres forretning, markedsføring og kundeadfærd.

Endelig viser det sig, at en mindre gruppe (38,2 %) kun anvender 1-2 værktøjer. Selvom dette kan være tilstrækkeligt for nogle virksomheder, kan det også tyde på en mulig mangel på dybdegående dataanalyse, hvilket kan begrænse deres evne til at træffe datadrevne beslutninger.


Spørgsmål 6: Har I opsat server-side tracking?

Et andet kritisk aspekt, som vores undersøgelse belyste, var brugen af server-side tracking blandt de danske Shopify webshops. Dette spørgsmål er afgørende i den nuværende æra af digital markedsføring, hvor nøjagtig og pålidelig dataindsamling er mere vigtig end nogensinde før.

Vores resultater afslørede et overraskende element: En betydelig andel af respondenterne (41,4 %) var usikre på, om de havde implementeret server-side tracking. Denne “ved ikke”-kategori kan indikere flere scenarier. For det første kan det tyde på, at disse webshops faktisk ikke har implementeret server-side tracking. Alternativt, og måske mere bekymrende, kan det også afspejle en mangel på forståelse eller overblik over deres egne dataindsamlingsprocesser. Dette kan især være tilfældet, hvis nogle aspekter af deres digitale markedsføring håndteres af eksterne bureauer, og virksomhederne ikke har et fuldstændigt overblik over, hvad der implementeres på deres vegne.

På den anden side rapporterede 31,4 % af respondenterne, at de har implementeret server-side tracking. Dette er et positivt tegn, da det indikerer en proaktiv tilgang til dataindsamling, hvilket er afgørende for præcis og effektiv datadrevet markedsføring.

Endelig indikerede 27,2 % af respondenterne, at de ikke har implementeret server-side tracking. Dette kan skyldes en række faktorer, såsom manglende teknisk ekspertise, begrænsede ressourcer, eller at de måske ikke anser det for nødvendigt for deres specifikke forretningsmodel.

Samlet set peger disse resultater på en betydelig variation og muligvis en vis forvirring i forhold til brugen af server-side tracking blandt danske webshops. Det understreger behovet for øget uddannelse og klarhed omkring dataindsamlingsmetoder og -teknologier. For mange webshops kan det være en værdifuld investering at konsultere med digitale eksperter eller interne teams for at sikre, at de er fuldt informeret og udnytter de mest effektive værktøjer og strategier for at understøtte deres markedsføringsindsatser.


Spørgsmål 7: Måler og optimerer I efter ROAS, CPA eller profit?

Et af de mest centrale spørgsmål i vores undersøgelse omhandlede, hvilke parametre webshops måler og optimerer deres marketingindsatser efter. Dette er en vigtig del af enhver markedsføringsstrategi, da det afgør, hvordan succes defineres og måles. Her havde respondenterne mulighed for at vælge flere svarmuligheder.

Interessant nok afslører resultaterne, at et flertal af webshops (63,4 %) fokuserer på profit som deres primære måleparameter. Dette er bemærkelsesværdigt, især når man betragter de tidligere nævnte usikkerheder, som mange webshops har udtrykt omkring server-side tracking og deres generelle greb om data. At måle på profit kræver en dybdegående forståelse og præcis sporing af indtægter og omkostninger, hvilket kan være udfordrende, hvis der er tvivl om kvaliteten af datahåndteringen.

Samtidig er det ikke overraskende, at en stor andel af webshops (60,2 %) også måler på ROAS (Return On Ad Spend). ROAS er en af de mest udbredte metrikker inden for digital markedsføring, især for webshops, da det direkte relaterer annonceringsudgifter til indtægter genereret fra disse annoncer. Denne fokus på ROAS afspejler en generel tendens i branchen til at prioritere direkte målbare resultater fra digitale reklamekampagner.

CPA (Cost Per Acquisition) blev angivet som en nøglemetrik af en mindre andel (22,6 %), hvilket kan tyde på, at mange webshops fokuserer mere på samlet rentabilitet eller effektiviteten af deres annonceudgifter frem for omkostningerne ved at erhverve en enkelt kunde.

Endelig nævnte 12,9 % af respondenterne ‘andet’, hvilket kan indebære en brug af alternative eller supplerende metrikker til at måle og optimere deres markedsføringsindsatser.


Spørgsmål 8: Bruger I et af nedenstående systemer til tracking eller profitoptimering?

Resultaterne viser en fascinerende indsigt: Et flertal af webshops (59,7 %) indikerede, at de ikke bruger et dedikeret system til disse formål. Dette kan afspejle en vis tilbageholdenhed eller mangel på bevidsthed om de tilgængelige værktøjer, eller det kan tyde på en tillid til mere traditionelle eller manuelle metoder til dataanalyse og optimering.

På den anden side afslører en betydelig andel af webshops (19,4 %) at de benytter ‘andet’ software, hvilket antyder en mangfoldighed i de værktøjer, der anvendes i branchen. Det er interessant at bemærke, at 10,2 % bruger Reaktion, og 10,2 % bruger ProfitMetrics, som begge er danske værktøjer kendt for deres integrationer med Shopify, som er den platform, de adspurgte webshops bruger. Disse værktøjer tilbyder sandsynligvis funktioner, der er specielt tilpasset til behovene og arbejdsgangene i Shopify-baserede webshops, hvilket kan forklare deres popularitet.

Triple Whale, et internationalt selskab, bliver også brugt af en mindre gruppe (0,5 %). Dette kan indikere en tendens blandt nogle webshops til at kigge ud over de lokale løsninger og udforske, hvad globale teknologier kan tilbyde.


Spørgsmål 9: I hvor høj grad føler du, at I bruger alle jeres annoncekroner effektivt?

Resultaterne viser, at et flertal (44 %) af de adspurgte føler, at de bruger deres annoncekroner moderat effektivt, hvilket er angivet med en score på 3 ud af 5. Dette antyder, at der er et anerkendt potentiale for forbedring i, hvordan annoncebudgetter forvaltes og anvendes. Yderligere 25,1 % vurderer deres effektivitet til at være relativt høj (score på 4), hvilket indikerer, at en betydelig del af webshops mener, at de gør det godt, men stadig har plads til forbedringer.

På den lavere ende af skalaen føler en mindre andel (6,8  % og 16,8 %) at deres annoncekroner ikke bliver brugt effektivt (scores på 1 og 2). Dette kan afspejle udfordringer relateret til manglende dataindsigter, hvilket kan begrænse evnen til nøjagtigt at måle og optimere annonceringsstrategier.

Interessant nok føler kun 7,3 %, at de bruger deres annoncekroner meget effektivt (en score på 5). Dette kan indikere, at der er et betydeligt rum for optimering og forbedring i anvendelsen af annoncebudgetter i e-handelssektoren.

Disse opfattelser af effektivitet skal også ses i lyset af de bredere økonomiske forhold i 2023, såsom inflation og ændringer i forbrugertendenser. Disse faktorer kan have haft en betydelig indflydelse på annonceudgifternes effektivitet, da de påvirker forbrugernes købsadfærd og den generelle økonomiske kontekst, hvori webshops opererer.


Spørgsmål 10: I hvor høj grad kender I jeres CLV ?

At kende Customer Lifetime Value (CLV) er fundamentalt for at træffe informerede beslutninger omkring investering i kundetilvækst og markedsføringsstrategier.

Resultaterne viser en bemærkelsesværdig variation i, hvor godt webshops føler, at de forstår deres CLV. Et relativt stort antal respondenter (33,5 %) gav sig selv den laveste score på 1 ud af 5, hvilket indikerer en betydelig usikkerhed eller mangel på kendskab til denne metrik. Yderligere 23 % scorede sig selv en 2, hvilket også peger på utilstrækkelig forståelse af CLV.

En anden betydelig andel (25,1 %) vurderede deres kendskab til CLV som middelmådigt (score på 3), hvilket kan indikere en grundlæggende, men ikke dybdegående forståelse af konceptet. Kun 14,7 % gav sig selv en score på 4, og en minimal andel (3,7 %) følte, at de havde fuldstændig styr på deres CLV (en score på 5).

Disse tal indikerer, at en betydelig del af de danske webshops enten ikke fuldt ud forstår eller ikke prioriterer CLV som en del af deres forretningsstrategi. Dette er overraskende, da en dybdegående forståelse af CLV er afgørende for effektivt at kunne budgettere for markedsføringsudgifter og for at maksimere den samlede værdi af kunderelationer over tid.

At kende sin CLV kan hjælpe virksomheder med at træffe klogere beslutninger om, hvor meget de kan tillade sig at bruge på at erhverve nye kunder, samt hvilke strategier der er mest effektive for at øge værdien af eksisterende kunderelationer. Manglende indsigt i CLV kan føre til under- eller overinvestering i kundetilvækst.


Spørgsmål 11: I hvor høj grad, kender i til jeres CAC?

Customer Acquisition Cost (CAC) er en anden vital metrik for digitale virksomheder, da den direkte relaterer til omkostningerne ved at anskaffe en ny kunde. Et godt kendskab til CAC er afgørende for at kunne vurdere effektiviteten af markedsføringskampagner og for at sikre rentabilitet.

Resultaterne fra vores undersøgelse indikerer varierende grader af kendskab til CAC blandt danske Shopify webshops. En betydelig del af respondenterne (29,3 %) vurderer deres kendskab til CAC som lavt med en score på 1, og yderligere 23,6 % giver sig selv en score på 2. Dette antyder, at næsten halvdelen af de adspurgte enten mangler forståelse for, eller ikke aktivt anvender CAC i deres strategiske beslutninger. En manglende forståelse eller anvendelse af CAC kan føre til ineffektiv ressourceallokering og potentielt underminere en virksomheds langsigtede rentabilitet.

På den positive side vurderer en mindre andel (13,1 %) deres forståelse af CAC som ret god (score på 4), og en endnu mindre andel (7,3 %) føler, at de har fuldstændig styr på denne metrik (score på 5). Disse tal indikerer, at der er nogle webshops, som har en solid forståelse af, hvad det koster at anskaffe nye kunder, og sandsynligvis anvender denne viden til at optimere deres marketingstrategier.

Disse resultater tyder på, at der er et betydeligt rum for forbedring i forståelsen og anvendelsen af CAC blandt danske webshops. En bedre forståelse af CAC er afgørende, især i et konkurrencepræget digitalt landskab, hvor effektiv allokering af ressourcer og en dybdegående forståelse af markedsføringsomkostningernes effektivitet er nøglen til succes.


Spørgsmål 12: Bruger I jeres CLV og CAC til at optimere og vurdere jeres annoncering?

Resultaterne viser, at et overraskende stort antal respondenter enten ikke bruger disse metrikker til at vurdere deres annoncering (39,8 % siger ‘nej’) eller ikke er sikre på, om de gør det (40,8 % siger ‘ved ikke’). Denne usikkerhed eller manglende anvendelse er bemærkelsesværdig, da den peger på et potentielt væsentligt område for forbedring inden for datadrevet markedsføring i den danske e-handelssektor.

Denne tøven eller mangel på anvendelse kan skyldes flere faktorer. For det første, som tidligere resultater har vist, er der en vis usikkerhed blandt webshops omkring deres evne til at håndtere og analysere data. Dette kan direkte påvirke deres komfort og kapacitet til at anvende komplekse metrikker som CLV og CAC effektivt. For det andet kan det tyde på en mangel på ressourcer eller viden til at implementere disse metrikker i deres markedsføringsstrategier.

På den anden side svarer kun 22 % af webshops, at de aktivt bruger CLV og CAC i deres annonceoptimering. Dette antyder, at der er en mindre gruppe af virksomheder, som tager en mere sofistikeret og datadrevet tilgang til deres markedsføring. Disse virksomheder kan være bedre positioneret til at forstå og maksimere værdien af deres kunder over tid og sikre, at de bruger deres annoncebudgetter så effektivt som muligt.

Disse resultater understreger behovet for øget fokus på uddannelse og implementering af datadrevne metrikker i markedsføringsprocesser. Ved at forbedre deres forståelse og anvendelse af CLV og CAC kan danske webshops opnå mere præcise og profitable markedsføringsstrategier.


Spørgsmål 13: I hvor høj grad fokuserer I på profit frem for omsætning?

Resultaterne afslører en interessant tendens: Et markant antal af de adspurgte webshops (35,6 %) angav et moderat fokus på profit (score på 3), mens 23,6 % angav et stærkt fokus (score på 4), og 14,7 % udtrykte et meget højt fokus på profit (score på 5). Dette indikerer, at et flertal af webshops vægter profit højt i deres forretningsstrategier, hvilket er et positivt tegn for deres langsigtede økonomiske sundhed.

På den anden side er der en mindre gruppe, der angiver mindre fokus på profit (19,4 % med en score på 2 og 6,8 % med en score på 1). Dette kunne tyde på, at nogle virksomheder måske fokuserer mere på vækst i omsætningen eller er i tidlige faser af deres virksomhedsudvikling, hvor investeringer og markedsudvidelser midlertidigt kan prioriteres højere end umiddelbar profit.

Disse resultater tyder på en generel bevidsthed blandt webshops om vigtigheden af profitabilitet. I et stadigt mere konkurrencepræget digitalt marked kan et sådant fokus på profitabilitet frem for blot omsætning være afgørende for at sikre bæredygtig vækst og finansiel stabilitet. Især i en tid, hvor forbrugeradfærd og markedsdynamikker konstant ændrer sig, er det vigtigt for virksomheder at have en klar forståelse af, hvad der driver deres profit, og at allokere ressourcerne i overensstemmelse hermed.


Spørgsmål 14: I hvor høj grad har I styr på jeres variable omkostninger såsom fragt, betalingsløsninger, returneringer og produktomkostninger?

Vores undersøgelse adresserede et kritisk aspekt af e-commerce: styring af variable omkostninger, herunder fragt, betalingsløsninger, returneringer og produktomkostninger. Denne dimension af forretningsdriften er ikke kun grundlæggende for at opretholde en sund e-commerce virksomhed, men den er også tæt forbundet med effektiv anvendelse af kerneforretning metrics som CAC, CLV, ROAS og profitoptimering.

Undersøgelsesresultaterne viser, at et flertal af de adspurgte webshops (28,8 %) føler sig meget sikre (en score på 5) på deres evne til at håndtere variable omkostninger. Dette er positivt, da det indikerer, at mange webshops har en solid forståelse af og kontrol over de omkostninger, der direkte påvirker deres bundlinje.

Yderligere 32,5 % af respondenterne scorer sig selv 4, hvilket indikerer en god, men ikke fuldstændig, kontrol over disse omkostninger. På den anden side af spektret er der en mindre andel (16,7 %) som scorer sig selv lavt (1 eller 2), hvilket tyder på en mangel på kontrol eller forståelse af disse afgørende omkostningsfaktorer.

Den effektive styring af variable omkostninger er yderst relevant i forhold til datastyring og -analyse. For eksempel, en nøjagtig forståelse og beregning af disse omkostninger er afgørende for præcist at beregne CAC og CLV. Ligeledes er det vigtigt for profitoptimering, da disse omkostninger direkte påvirker rentabiliteten af hver transaktion. Og i forhold til ROAS, er det vigtigt at have en klar forståelse af alle omkostninger for nøjagtigt at måle afkastet på annonceudgifter.


Spørgsmål 15: Hvad er jeres vigtigste målsætning for 2024?

Det sidste spørgsmål i vores undersøgelse fokuserede på at identificere de primære målsætninger for webshops i 2024. Dette giver en interessant indikation af, hvor virksomhederne ser sig selv bevæge sig hen i den nærmeste fremtid.

Resultaterne viser en næsten lige fordeling mellem to hovedmål: 55 % af de adspurgte webshops angiver øget omsætning som deres vigtigste mål, mens 45 % fokuserer på øget indtjening.

Interessen for øget omsætning indikerer, at mange webshops stadig ser vækst og udvidelse som en central del af deres strategi. Dette kan indebære udvidelse til nye markeder, lancering af nye produkter eller øget markedsføring for at tiltrække flere kunder.

På den anden side viser fokus på øget indtjening, at en betydelig del af webshops prioriterer rentabilitet. Dette kan indebære strategier, der fokuserer på omkostningseffektivitet, forbedring af driftsprocesser, eller optimering af produktmiks for at maksimere fortjeneste.


Konklusion på markedsundersøgelsen

Vores dybdegående markedsundersøgelse af danske Shopify webshops har afdækket en række indsigtsfulde tendenser og anvendelsesmetoder, der afspejler den nuværende tilstand af e-handel. Fra forståelsen af kritiske metrikker som CLV og CAC til prioriteringen af digitale marketingkanaler, viser resultaterne en industri, der er i konstant udvikling og tilpasning.

Det centrale spørgsmål er, hvad der skal til for at skalere indtjening i et så dynamisk miljø, og hvorfor nogle virksomheder opnår større succes end andre. Svaret ligger i en kombination af avanceret dataindsigt, omkostningseffektivitet og en agil tilgang til markedsføring.

For det første spiller en dybdegående forståelse og anvendelse af data en afgørende rolle. Virksomheder, der effektivt indsamler, analyserer og anvender data til at træffe beslutninger, har en klar fordel. Dette inkluderer ikke kun at spore og optimere annonceringsudgifter, men også at forstå de underliggende omkostninger og kundeadfærd. Hvis virksomheder i forvejen ikke benytter sig af tredjepartsværktøjer til datahåndtering, er der et kæmpe uforløst potentiale i at få større dataindsigter den vej igennem.

For det andet er styring af variable omkostninger som fragt, returneringer og produktomkostninger afgørende for at opretholde en sund bundlinje. Virksomheder, der nøje overvåger og optimerer disse omkostninger, kan bedre balancere vækst og rentabilitet.

Endelig er valget og integreringen af markedsføringskanaler nøglen til at nå og engagere kunder effektivt. Virksomheder, der med succes integrerer kanaler som sociale medier, SEO og PPC, har potentiale til at øge deres rækkevidde og konverteringsrater. En holistisk tilgang til markedsføring er en nødvendighed og afkastet af ens investeringer, skal måles på langt flere parametre end den enkelte annonce.

Denne undersøgelse viser, at virksomheder, der formår at balancere disse elementer – datahåndtering, omkostningskontrol og en multifacetteret markedsføringsstrategi – ofte er dem, der lykkes bedst. I en verden, hvor digitale landskaber og forbrugeradfærd konstant ændrer sig, er det disse kvaliteter, der vil være afgørende for at skalere indtjening og opnå langsigtet succes i e-commerce.

Brug for hjælp til datahåndtering og måling af profit?

Få Kevin til at kontakte dig.

  Klar til at opnå
  mærkbare
  resultater?

  Bliv kontaktet til en uforpligtende snak om jeres muligheder.

   Hvad vil du gerne kontaktes angående?