Insights / SEO

Hvad er Schema Markup, og hvordan
kan du bruge det i din SEO-strategi?

Schema Markup kan have en afgørende indflydelse på din CTR. Blogindlægget her gør dig klogere på hvordan, og hvorfor du skal bruge det.

 Har du nogensinde hørt udtrykket Schema, Schema Markup, rich snippets eller struktureret data og tænkt: ”Hvad er det for en størrelse?” – I så fald så læs med her!

Nedenfor vil jeg nemlig gennemgå, hvad Schema Markup er, hvordan det bruges, og hvorfor du bør overveje at implementere det i din SEO indsats i jagten på bedre organiske placeringer.

Indholdsfortegnelse


 Hvad er Schema Markup?

 Når en søgemaskine crawler en hjemmeside, så gør den alt, hvad den kan for at forstå, hvad indholdet (content) handler om. Søgemaskinen forsøger også at finde ud af, hvilken relevans det kunne have ift. forskellige søgninger. Umiddelbart tager vi det for givet, at søgemaskiner som f.eks. Google forstår alt og kan sætte alt ind i en kontekst, og på den måde sørge for, at du/I bliver vist i toppen af søgeresultaterne (SERP’en).

Det er overordnet set også en nogenlunde rigtig antagelse at gøre sig – men det er desværre ikke altid lige nemt for diverse søgemaskiner. Netop derfor kan det være en god ide at hjælpe søgemaskinerne til at forstå indholdet af en landingsside. Det er her, hvor Schema Markup kommer ind i billedet, og med andre ord kan Schema Markup kaldes søgemaskinernes sprog. Derudover refereres der også til Schema Markup som ”struktureret data”. Denne strukturering af indhold hjælper altså søgemaskinerne til nemmere at forstå indholdet af en landingsside, hvilket typisk bliver belønnet med bedre placeringer = flere organiske kliks. 👍🤑

Altså kan Schema Markup defineres som en hjælp til søgemaskinernes crawlbots i forhold til at forstå indholdet af en side.

”Schema.org provides a collection of shared vocabularies webmasters can use to mark up their pages in ways that can be understood by the major search engines: Google, Microsoft, Yandex and Yahoo!”

Det forholder sig faktisk sådan, at Google allerede for flere år siden lancerede en opdatering af deres algoritme, som belønnede den ekstra indsats, som Schema Markup er. På den måde bliver dem, der IKKE gør brug af Schema Markup altså også ”straffet” indirekte i form af lavere placeringer.

Formater

Ovenstående definition af Schema Markup hjælper muligvis på forståelsen af, præcist hvad formålet er med struktureret data. Der er dog mange aspekter, som er relevante at komme ind på, når man dykker længere ned i anvendelsen af Schema Markup. Den første er i hvilket format, som koden af det content man vil markere, skal leveres i, for at fungere efter hensigten. Ifølge Schema.org, så kan der vælges mellem 3 forskellige: MicrodataRDFa og JASON-LD. Dog er det typisk JASON-LD formatet, der bruges nu til dags.


Hvad kan Schema Markup?

Nu hvor vi har fastlagt det grundlæggende formål med Schema Markup, så er det nærliggende at dykke ned i brugen af det – for hvad kan det egentlig?

Der findes forskellige anvendelsesmuligheder af Schema Markup, men fælles for dem alle er, at de bruges til at fremme såkaldte rich snippets. Rich Snippets er en form for udvidet visning i søgeresultaterne på f.eks. Google. Disse udvidede visninger øger blikfanget og dermed chancen for at få de eftertragtede organiske kliks.

Du har nok set disse udvidede resultater uden måske at lægge mærke til dem, eller vide at det var noget man kunne sørge for selv. Et eksempel på en af disse visninger ser du nedenfor, hvor Google illustrerer en FAQ-visning (Frequently Asked Questions). Her er altså brugt FAQ Schema Markup, hvilket gør det muligt at opnå den illustrerede visning.

Eksempel på schema markup

 Figur 1 – eksempel på udvidet visning (FAQ)

Der findes mange forskellige typer af Schema Markup, alt efter typen af content på den pågældende landingsside. De mest hyppigt brugte Schema Markup formater er dog: opskrifter, reviews (anmeldelser), video, produkter og FAQ. Fælles for dem alle er, at de kan gøre en stor forskel i forhold til blikfang, da rich snippets fylder meget i søgeresultatet. Det betyder helt automatisk, at konkurrenter med en lavere placering end dig, bliver skubbet endnu længere ned.


 Hvordan påvirker brugen af Schema Markup dine SEO-resultater?

Det giver altså god mening at undersøge muligheden for at bruge Schema Markup (Rich Snippets). Ikke nødvendigvis for at få bedre placeringer, men måske mere for at opnå større synlighed og blikfang i SERP’en. Hvis man har held med at få vist en rich snippet i et af sine søgeresultater, som f.eks. en FAQ, så vil det med stor sandsynlighed give flere kliks – og forhåbentlig flere organiske interaktioner/konverteringer.

Når jeg skriver ”held”, så skyldes det, at det desværre ikke er 100% sikkert, at man får den eftertragtede udvidede rich snippets visning, selvom man har opsat Schema Markup til sit content – det er dog 100 % sikkert, at man ikke bliver vist sådan, hvis ikke man gør det!

En af de bedste SEO-scenarier, ift. brugen af Schema Markup, er i de tilfælde, hvor dine konkurrenter heller ikke har haft fokus på det. Det vil derfor blot øge effekten af en rich snippet visning, hvilket selvfølgelig er ønskværdigt.

I de tilfælde, hvor dine konkurrenter HAR været i gang, så er det bare om at komme i gang også – det vil kunne udligne ”stillingen”.


Hvordan gør man?

Nu har vi kigget på hvad Schema Markup er, og hvad det kan. Det næste nærliggende spørgsmål er selvfølgelig: ”Hvordan kommer jeg i gang med Schema Markup?” Derfor har jeg lavet en guide til dig, der har lyst og mod på at give det et forsøg selv. Du kan downloade den fulde guide som PDF eller læse de enkelte steps herunder:

Mangler du en guide til at
komme i gang med Schema Markup?

Download den fulde opsætningsguide som PDF

 Step 1 – Content der skal markeres

Det første skridt imod rich snippets visninger er enten at skrive eller udvælge det content, som skal markeres op. Her er det vigtigt at overholde formalia fra Google, da det vil afgøre, hvorvidt du får muligheden for at få en rich snippet. Du kan læse mere om de generelle retningslinjer fra Google her.

Når det relevante content er udvalgt eller skrevet, så er det tid til at markere det op som struktureret data. Til denne proces findes der et stort udvalg af gratis ”Schema Markup Generators”, som mere eller mindre har samme funktion alle sammen; at generere det script, som skal bruges i HTML koden på din side.

Step 2  – Schema Markup Generator

Som nævnt findes der et stort udvalg af disse generatorer. Disse gør det nemt at omdanne dit content til et script (kode), som overholder formalia ift. Schema.org’s retningslinjer (se et eksempel på en af disse generaters HER).

Step 2.1 – Vælg type af Schema Markup

Som illustreret på nedenstående billede, så kan der normalt vælges mellem forskellige typer af Schema Markup, når den pågældende kode skal genereres. I denne guide arbejder vi med FAQ, men fremgangsmåden er mere eller mindre den samme for alle. Der er dog forskel ift. de inputs, som kræves:

 Figur 2 – Opsætning af FAQ Schema Markup

Step 2.2 – Udfyld variabler

Når typen af Schema Markup er valgt, så skal dit content indtastes i de dertil dedikerede felter. Hvis du har fulgt retningslinjerne fra Google ift. FAQ Schema Markup, så skulle du gerne have 2-4 spørgsmål med dertilhørende svar. Længden af svarene skal gerne være korte og præcise (ikke længere end 2-4 linjer i et Word dokument, og uden brand/promoverende indhold). I eksemplet nedenfor har jeg taget udgangspunkt i denne artikel og markeret noget af teksten op.

 Figur 3 – eksempel på udfyldning af variabler

Det er vigtigt at pointere, at det ikke nødvendigvis er alt tekst der skal markeres på en side – det står dig frit for at vælge præcis det, som du mener, besvarer spørgsmålet bedst. Et godt tip er dog at søge på Google og se hvad der dukker op af forslag til din søgning.

I takt med at du udfylder felterne med dit content, så skulle du gerne se, at den nødvendige kode (script) bliver genereret i boksen til højre. Når du mener, at du har besvaret FAQ, så kopieres denne kode, da den skal bruges i næste step.

Opsætning af schema markup

 Figur 4 – script genereret af FAQ Schema Markup generatoren

Step 3 – Hvordan implementeres Schema Markup?

Nu har du fået genereret den nødvendige kode i et format, der overholder retningslinjerne, og som søgemaskinerne kan forstå (deres sprog) – så langt så godt!

Nu skal denne stump kode ”blot” indsættes på din landingsside. Der findes dog flere forskellige måder at gøre dette på. I langt de fleste CMS systemer kan koden indsættes i Text/HTML editoren for den pågældende landingsside. Det er dog ikke altid lige nemt, og derfor vælger mange at bruge Google Tag Manager (GTM) til denne proces.

Hvis ikke du har erfaring med brugen af GTM, så anbefales det enten, at sætte koden ind via CMS systemet eller tage kontakt til din/jeres IT-afdeling eller udvikler, og få den person til at gøre det.

Jeg vil dog her gennemgå, hvordan du via ganske få steps implementerer et Schema Markup script via GTM.

Step 3.1 – Opret “Tag”

Google Tag Manager fungerer ved, at man først opretter et ”Tag” og derefter en ”Trigger”. Et ”Tag” definerer, hvad der skal ske (hændelse). En ”Trigger” definerer, hvornår hændelsen skal aktiveres.

Første step er altså at definere, hvad vi gerne vil have skal ske – i.e. Schema Markup af et FAQ afsnit på en landingsside.

Start med at åbne Google Tag Manager og vælg herefter din konto. Du vil blive mødt af dit dashboard, hvor du skal klikke på ”Tags”  –> “Ny” eller bare “Tilføj et nyt tag” på forsiden.

Opsætning af schema markup

 Figur 5 – Tag Manager Dashboard

Derefter vil du blive mødt af nedenstående view. Her har du bl.a. muligheden for at navngive dit tag – i dette eksempel har jeg navngivet det ”FAQ opsætning”. Næste skridt er at trykke på boksen for ”Tagkonfiguration” for at få vist dine muligheder. Som du nok er bekendt med, så findes der utroligt mange muligheder i GTM og det samme gælder ”tag-typer”. I dette tilfælde skal du dog vælge ”Tilpasset HTML”.

 Figur 6 – Tag opsætning

Når du har trykket på ”Tilpasset HTML” vil du få vist en HTML-boks. Det er her du skal bruge det genererede script fra Schema Markup generatoren. Denne kode copy+paster’er du blot ind i denne boks, hvorefter opsætningen af tagget er færdig.

Step 4 – Opret “Trigger”

I det næste step skal vi definere hvornår denne hændelse skal aktiveres. Eftersom denne FAQ opsætning ikke skal aktiveres på alle landingssider, så skal vi på en måde have afgrænset brugen af ”Tagget” til kun at være for den pågældende landingsside.

Dette gøres ved først at klikke på boksen under ”Tagkonfiguration” – kaldet ”Triggers”.

Opsætning til schema markup

 Figur 7 – Opsætning af “trigger”

Ligesom ved opsætningen af ”Tagget”, så vil du her også blive mødt af en oversigt over mulige opsætningsmuligheder. Da dette ”Tag” ikke er opsat før og er specifikt for én landingsside, da skal vi have oprettet en helt ny ”Trigger”. Dette gøres ved at trykke på plus ikonet øverst til højre.

 Figur 8 – Opret ny “trigger”

Næste step er at vælge ”udløsertype”. Inden der vælges ”udløsertype”, skal den nye ”Trigger” navngives – igen bruger jeg her ”FAQ opsætning”, men den kan hedde lige det, du mener er rigtigt.

I dette eksempel vil vi kun have, at ”Tagget” skal affyres, når søgemaskinernes crawlbots kommer forbi den pågældende landingsside. Derfor vælges ”Sidevisning”.

Opsætning af schema markup

 Figur 9 – Vælg “Sidevisning”

Når der er valgt ”Sidevisning”, så skal der også defineres, hvilken side der er tale om. Som sagt vil vi ikke have, at ”Tagget” affyres ved alle sidevisninger. Derfor vælges ”Nogle sidevisninger”. Sidste step er at udfylde variablerne, som vist på nedenstående billede. Her skal du udfylde URL’en, som skal være for den landingsside, hvor FAQ-teksten er vist.

 Figur 10 – Færdiggørelse af “Trigger” opsætning

Tryk herefter på ”Gem”, hvorefter opsætningen er færdig. OBS: Husk at indsende ændringerne i GTM, da de ellers ikke vil være aktive.

Step 5 – Test af udvidede resultater

Det er altid en god ide at teste, om den nye opsætning fungerer efter hensigten. Dette gøres nemt og effektivt via Googles værktøj til formålet: Test af udvidede resultater.

 Figur 11 – Korrekt opsat FAQ Schema Markup

Hvis GTM-opsætningen er gjort korrekt, så vil testresultatet vise, at der blev registreret ”Ofte stillede spørgsmål” struktureret data på den pågældende landingsside – Succes. 👌

Brug for hjælp til Schema Markup?

Få vores SEO-afdeling til at hjælpe dig.

  Klar til at opnå
  mærkbare
  resultater?

  Bliv kontaktet til en uforpligtende snak om jeres muligheder.

   Hvad vil du gerne kontaktes angående?