Insights / SEO

SEO-tjekliste til din
hjemmeside migrering

Hvad skal man have styr på inden, under og efter en hjemmesidemigrering.

Blogindlæg om seo-tjekliste til hjemmesidemigrering

 Hvordan flytter jeg domæne? 

Det er et hyppigt stillet spørgsmål for marketingbureauer, og der findes desværre ikke noget endegyldigt svar. Der er mange forskellige aspekter, som du skal afdække i forbindelse med en hjemmeside migrering. I dette blogindlæg har jeg forsøgt at give et bredere overblik over nogle af de vigtigste punkter, som du skal tænke over før, under og efter en sådan proces. Blogindlægget kan bruges som guideline til at formindske risikoen for, at der opstår uønskede resultater efter f.eks. et domæneskifte. 

 Jeg vil dog pointere, at enhver migrering er forbundet med risiko lige meget hvad. Det kan være nedgang i den organiske omsætning som følge af lavere antal organiske sessioner og konverteringer. Du bør derfor ALTID vurdere nøje, hvorvidt en migrering er need-to-have eller blot nice-to-have. 

Nedenfor vil jeg anskue en hjemmeside-migrering ud fra et SEO-mæssigt standpunkt. Jeg tager ikke nødvendigvis forbehold for andre aspekter, som kan være relevante i forhold til en hjemmeside-migrering. 

Indholdsfortegnelse


 Hvad er en hjemmeside migrering? 

 En hjemmeside-migrering er et begreb, som dækker over flere processer. Der findes mange forskellige aspekter, som falder i kategorien. Af de mest almindelige vil jeg nævne: 

Ændring af hjemmesidestruktur 

 Når du f.eks. skifter rundt menu-strukturen på din hjemmeside, så ændres der også på de enkelte kategoriers URL. Der dannes altså nye URL’er, som måske indeholder samme produkter, men for søgemaskinernes crawlbots vil det se ud som om, der er tale om en ny side. 

 Ændring af hjemmesidedesign 

 At skifte design kan være alt fra en opfriskning af farver på siden til større opdateringer med dertilhørende CSS og/eller JavaScript. Hvis ikke du tænker over, hvor krævende disse ændringer er ift. loading af siden, så kan det hurtigt påvirke din sides Core Web Vital score. 

Domæneskift 

 En af de mere omfattende ændringer er, når der skiftes fra ét domæne til et andet. Et eksempel på dette kunne være hvis https://plutonic.dk/ skiftede til https://plutonicmedia.dk/ 

Det er en stor chance at tage ift. SEO og organiske placeringer, da det i rigtig mange tilfælde resulterer i mistet SEO-værdi. I teorien kan man ”sagtens” gøre det, hvis man har taget alle forholdsregler ift. sin SEO. I praksis er dette dog langt sværere, hvorfor mange oplever negative resultater og fald i organisk trafik efter et domæneskift.

Vil du vide mere om Schema Markup?

Download vores fulde opsætningsguide som PDF

 Sub-domæneskift 

 Ligesom ved et domæneskift, så kan et skift af subdomæne også være en svær disciplin at mestre. Et eksempel på et sub-domæneskift kunne være fra https://plutonic.dk/ til https://plutonic.media.dk/ 

Det vil også påvirke URL-strukturen. Igen, dette er noget, man skal være påpasselig med, hvis ikke man har helt styr på bl.a. opsætningen af redirects. 

Skift af CMSsystem 

Et af de mest almindelige eksempler af hjemmeside-migrering er fra ét CMS-system til et andet. Det kan f.eks. være fra DanDomain til Shopify eller omvendt. Lige meget hvad, så er det noget, der virkelig kan skabe problemer. 

Det skyldes, at et sådan skift normalt ændrer på URL-strukturen på sidens forskellige landingssider. Det gør det svært for søgemaskiner at koble den gamle URL til den nye og på den måde videreføre SEO-værdi.  

Billede illustrerer hvordan en hjemmesidemigrering kan påvirke din organiske trafik

 Hvordan kan en hjemmeside migrering påvirke din organiske trafik? 

 Lige meget hvilken type af hjemmeside-migrering, der er tale om, så er den store frygt altid, at det kan resultere i negative resultater. Det kan f.eks. være problemer med brugervenlighed og UX, der giver lavere konverteringsrate og højere bounce rate efter migreringen.  

Det helt store problem, hvad angår SEO, er dog, hvis migreringen forårsager et skrid i organiske placeringer og dermed et fald i mængden af organisk trafik. Det vil automatisk resultere i, at stort set alle andre nøgletal daler. Det kræver jo trods alt, at kunderne i første omgang finder siden. 

 Hvad er SEO migrering i forbindelse med en hjemmeside migrering? 

 Helt konkret er migrering af SEO en disciplin, hvor man forsøger at videreføre den SEO-værdi, som findes for siden før migreringen.  

Med andre ord er der altså tale om at få søgemaskiner som Google til at forstå ændringen og på den måde beholde både autoritet og relevans.  Det endelige mål er at undgå eller formindske en negativ effekt af en hjemmeside-migrering. 

 Hvad koster det, og hvor lang tid tager det? 

 Når man står over for en større ændring af sin hjemmeside, er det klassiske spørgsmål altid: hvad koster det, og hvor lang tid tager det? I den perfekte verden ville svaret på dette spørgsmål være kort og konkret. I virkeligheden er svaret typisk, at det afhænger af sidens kompleksitet og ændringens omfang. Én ting kan dog siges med sikkerhed, og dét er, at planlægningen af en SEO-migrering ikke bør undervurderes. Jeg anbefaler derfor at afsætte minimum 1 måneds tid til at undersøge alle aspekter af sidens SEO-værdi. Det inkluderer også tid til at teste ændringerne i et testmiljø, så der ikke laves nogle forhastede ændringer med alvorlige konsekvenser til følge. 

Det er svært at give et præcist svar på spørgsmålet om prisen. Igen kommer det an på sidens størrelse, migreringens omfang og ikke mindst tidshorisonten. Ligesom ved spørgsmålet om tiden for en SEO-migrering, så skal du heller ikke forhaste dig, når det kommer til prisen. Det kan meget hurtigt blive en omkostningsrig affære, hvis der vælges forkerte løsninger. I sådan et tilfælde vil der skulle laves nye ændringer for at rette op på fejlene. Det vil i sidste ende blive dyrere, end hvis man havde taget sig tiden til at gøre det korrekt fra starten. 

Altså er den bedste anbefaling herfra at tage sig god tid til at undersøge og analysere processen, før den eksekveres. Hvis ikke du har erfaring med SEO og ikke er sikker på, hvordan en ændring af jeres hjemmeside skal gribes an ift. SEO, så er det også anbefalingsværdigt at tage fat i et SEO-bureau, som kan hjælpe. 

Billedet illustrer hvordan man kan overføre seo-værdi før en hjemmeside-migrering

 Huskeliste til overførsel af SEO-værdi før en hjemmeside-migrering  

 Hvis du selv har mod på at give dig i kast med migreringen af din hjemmeside, så har vi her hos Plutonic Media forsøgt at opstille en huskeliste, som du kan bruge til nemmere at overskue de vigtigste aspekter, som du bør overveje, inden du gennemfører migreringen. 

 Backup 

 Første skridt ved enhver større ændring af en hjemmeside bør altid være at lave en backup. Det gør det muligt at vende tilbage til en funktionel version af siden i tilfælde af alvorlige uforudsete hændelser.  

Selvom det kan være svært og kostbart at migrere tilbage, så er det trods alt bedre end at fortsætte i den forkerte retning.  

Opret testmiljø eller testside 

 En anden god grundregel, når det kommer til alle IT-projekter, også hjemmesideændringer, er at oprette et testmiljø. Det gør det muligt at opdage fejl, før ændringerne går live, og det kan i mange tilfælde formindske omkostningerne forbundet med projektet gevaldigt. 

Hvis du opretter et testmiljø, så har du også muligheden for at udføre løbende evaluering af forskellige tiltag og på den måde hakke processen op i delprocesser. Det kan gøre migreringen som helhed tryggere, da det bliver mere overskueligt. 

Gennemgang af eksterne links (backlink audit) 

 Et af de bedste tiltag, når man taler om at videreføre SEO-værdi i forbindelse med en hjemmeside-migrering, er at auditere sin linkprofil. Med dét mener jeg, at du bør danne et overblik over, hvor din side får links fra, og hvilke landingssider disse peger på.  

I tilfælde af at nogle af disse links peger ind på landingssider, der bliver påvirket af den kommende opdatering, så bør du lave en plan for at få skiftet dem. Linket skal selvfølgelig ikke ændres, før opdateringen af siden er gennemført, da det ellers vil pege på en URL, der ikke eksisterer. 

Ændringen af eksterne links kan være en tidskrævende proces. Medmindre du har fuld kontrol over alle backlinks, så vil det betyde, at der skal tages kontakt til udbyderen eller leverandøren af linket ift. at få dette opdateret. Det kan dog være risikabelt, da man kan opleve at nogle pludselig vil have penge for linket eller vælger at fjerne det. Derfor skal du overveje, om det enkelte link er relevant nok til, at du vil tage denne chance. 

I samme omgang kan du med fordel også analysere og vurdere, hvilke links der faktisk giver værdi, er relevante og bidrager til sidens autoritet. Der vil med stor sandsynlighed kunne skæres en del spamlinks fra. 

Jeg kan dog ikke understrege nok, hvor vigtige de relevante eksterne links er, da antallet og værdien af disse stadig er en af de absolut afgørende ranking-faktorer for søgemaskinernes vurdering af hjemmesiden. 

DNSopsætning 

Hvis der er tale om et domæneskifte, så skal du have kontaktet din domænehost og få dem til at opsætte DNS (Domain Name Service), så den gamle side ”peger” ind på den nye. Det vil gøre det nemmere for søgemaskiner at forstå domæneskiftet, og på den måde videreføre SEO-værdi til det nye domæne.  

I den sammenhæng skal du huske fortsat at betale for det gamle domæne. Hvis ikke man ejer det gamle domæne, så vil værdien herfra forsvinde, hvis det bliver købt af en anden. Det skyldes, at værdien af de eksterne links, der peger ind på det gamle domæne i det tilfælde ikke vil blive videreført. 

En ny DNS-opsætning kan være en god måde at få værdi med fra eksterne links, som ikke er mulige at opdatere. Det er nemlig ”best practice”, og klart noget vi anbefaler at huske. 

Redirects – hvilken slags? 

 Opsætning af redirects har jeg allerede nævnt, og det er også en af de absolut vigtigste dele af enhver migrering, da det er sådan Google og andre søgemaskiner forstår, at den gamle URL er ændret til en ny. Typen af redirect spiller dog også en rolle. Normalt skelner man mellem 302 og 301 redirects 

302 redirect 

 En 302 redirect fortæller søgemaskinerne, at siden du redirecter til, kun er midlertidigt flyttet. Det betyder, at den oprindelige side stadig indekseres og SEOværdien fra denne side bliver derfor ikke videreført. Der er tilfælde, hvor dette giver fin mening som f.eks. for en sæsonbetonet landingsside. I en migrerings kontekst vil det dog betyde, at ønsket om at videreføre SEOværdi ikke bliver opfyldt. 

301 redirect 

 Alternativet til den midlertidige redirect er en 301 redirect. Når man opsætter en 301 redirect, opnår man det ønskede resultat om at videreføre SEOværdien. Det skyldes, at en 301 fortæller Google, at siden er flyttet permanent og at dennes SEOværdi/autoritet skal videreføres til den nye URL. 

Canonical tags 

Hvis der laves ændringer på eksisterende URL’er eller oprettes nye, så skal du også tage stilling til canonical tags. 

Kort fortalt er et canonical tag et HTML element, der fortæller søgemaskiner, hvilken version af en URL, du gerne vil have til at blive vist i SERP’en (Search Engine Result Page). Det forhindrer problemer med dublicate content. 

Et eksempel, hvor dette er særligt betydeligt, er kategori-URL’er med mange produkter eller indlæg og flere sider. Her vil man typisk have den samme kategoritekst til hver side, hvorfor der er er risiko for at blive straffet for dublicate content. Nedenstående illustration viser, hvordan forskellige sider refererer til en ”master” ved hjælp af korrekt canonical opsætning. De 3 landingssider har alle følgende canonical tag: 

<link rel=”canonical” href=”www.eksempel.dk/kategori” /> 

Illustrering af canonical opsætning

 Resultatet af ovenstående canonical tag betyder, at de 3 URL’er, der har samme kategoritekst som ”master” URL’en, ikke bliver straffet for at have samme tekst. Det vil derudover også være ”master” som bliver vist i søgeresultaterne. 

Der kan være særlige eksempler, hvor hver enkelt side skal referere til sig selv, men i langt de fleste tilfælde vil ovenstående eksempel være den korrekte opsætning. 

 Opdatering af interne links 

 Lige meget hvor omfangsrig en ændring af hjemmesiden, der er tale om, så anbefaler jeg stadig at mappe de URL’er, der påvirkes. Det giver et bedre overblik over migreringen og gør det muligt at notere status på de ændringer, der skal laves for hver URL. Det kunne være opdatering, produktion af content eller gennemgang af interne links. 

Netop interne links er gode, når det kommer til, hvor nemt søgemaskinerne forstår strukturen og sammenhængen af en hjemmeside. Hvis man linker rundt internt, hvor det giver mening, så hjælper man altså crawlbots til at forstå hvilke sider, der er relevante i forhold til specifikke emner. Derudover kan korrekt brug af interne links også øge brugervenligheden markant, hvilket altid er ønskværdigt. 

Opret en dedikeret 404-side 

 En HTTP 404-fejlmeddelelse fortæller, at den landingsside man forsøger at tilgå ikke eksisterer. Problemet opstår typisk i forbindelse med ændringer i URL-strukturen, hvor du ikke har opsat korrekte redirects samt opdateret interne links. Det kan dog også skyldes stavefejl, hvilket ikke kan forhindres. 

For at komme problemet i forkøbet og formindske problemet med 404-sider, så er det en god ide at opsætte en dedikeret landingsside i tilfælde af, at problemet skulle opstå. Nedenstående er et eksempel på, hvad der vises ved en 404-side uden en dedikeret 404-side. 

Eksempel på besked ved en 404-side

 Ved at opsætte en dedikeret 404-side vil man stadig tillade kunder at bevæge sig videre på siden og altså ikke tvinge dem til at gå tilbage, tilgå siden på ny eller i værste tilfælde miste dem. 

Nedenstående eksempel viser, hvordan man stadig kan klikke sig videre på siden for at finde alternativer. 

Illustration af en 404-side

 Ajourfør dine online visitkort 

 En ting, der ofte bliver overset i farten, når der laves ændringer i domænenavn eller URL-struktur, er opdatering af hjemmesidens ”online visitkort”, bedre kendt som sociale medier. Hvis hjemmesiden har en Facebook, Instagram og/eller LinkedIn-profil, så skal denne selvfølgelig ajourføres, så der linkes korrekt både til og fra disse. 

Det samme gælder virksomhedens Google Business Profile (”Google Virksomhedsprofil” på dansk). Google My Business er især et grundlæggende værktøj i forhold til lokal SEO, da det hjælper kunder med at finde relevante webshops i nærområdet. Det er altså afgørende, at informationerne i din virksomhedsprofil er korrekte og opdaterede, så der er en mulighed for at blive fundet i lokalsøgninger. 

En anden ting, som mange overser i forbindelse med Google Business Profile, er muligheden for at skrive en relativt lang tekst om virksomheden. Denne tekst kan være 750 tegn lang, hvilket giver rig mulighed for at forklare kunder (og Google), hvad din virksomhed kan. Det er her oplagt at inkludere fokussøgeord for at øge synligheden af disse. 

Fokusér på mobiloptimering først 

 Eftersom Google skiftede til mobile-first indeksering, så er dette også en ranking factor, som skal inkluderes i enhver migreringsstrategi. Det er med andre ord mobilvisning, der er i førersædet og derfor det primære fokusområde ift. optimerende tiltag på hjemmesiden. 

Det kan være svært på forhånd at vide hvilke elementer, der kan øge en sides mobilvenlighed. Som en start kan man dog hurtigt se, om siden er mobilvenlig eller ej ved at bruge Google’s mobilvendligheds test. Derudover kommer her en kort gennemgang af nogle af de vigtigste tiltag: 

Loadingtid for siden 

 Herefter kan man med fordel analysere siden i Google PageSpeed Insights for at få et bedre indblik i eventuelle optimeringsmuligheder. Her får man samtidig en idé om, hvordan desktop-versionen af den pågældende side scorer ift. Google’s matrixer. 

Brugervenlighed (user experience) 

Du skal huske at gennemtænke brugeroplevelsen af en side, når det kommer til mobilvisning. Der er mange eksempler på menuer, der ikke bliver vist ordentligt, eller tekst og billeder, der ikke er sat op til mobilvisning. Det kan også være pop-up vinduer, der er alt for store ift. den skærm, som det bliver vist på. 

Alle sådanne fejl og mangler kan gøre brugeren frustreret, hvilket i sidste ende kan resultere i, at brugeren forlader siden.  

Responsivt design 

Når man snakker om brugervenlighed, så er det svært at komme udenom responsivt design af en hjemmeside. Responsivt design betyder, at en side automatisk tilpasser indholdet af siden baseret på brugerens enhedstype og skærmstørrelse. På den måde øges brugervenligheden for både mobilvisning og computervisning.  

Afslutningsvis vil der også kunne findes inspiration til optimerende tiltag samt bedre forståelse for Googles retningslinjer omkring emnet i deres ”mobile first indexing best practices”. 

 Tilføj Schema Markup til din side 

 Når man migrerer en hjemmeside, er det oplagt at gennemgå sidens indhold og vurdere, om der er noget, som egner sig til at blive markeret med Schema Markup. 

Det kunne f.eks. være FAQ Schema Markup, som øger chancen for en udvidet visning i SERP’en. Det vil især være relevant at implementere på sider med høj ranking og mange visninger, da man på den på kan ”fylde” mere i søgeresultaterne og på den måde øge sin CTR. 

Dobbelttjek, at alt er ordentlig sat op og opdateret 

 Når alle ovenstående punkter er gennemgået, så anbefaler jeg at crawle siden i et tool som f.eks. ScreamingFrog. Det er dog ikke et gratis værktøj, men langt de fleste SEObureauer har adgang til det eller lignende. Ved at crawle siden vil man kunne se, om der skulle være oversete optimeringsmuligheder, som man på den måde kan tage hånd om, inden den endelige gennemførelse af migreringen. 

Der kigges typisk efter: 

 • 404-sider
 • Forkerte redirects
 • Broken images
 • Manglende titel- og meta-beskrivelser
 • Dublicate content
 • Manglende eller forkerte canonical tags
 • Sider med forkert opsat ”noindex”-tag 

Jeg anbefaler at kontakte et marketingbureau, hvis der er den mindste smule tvivl om, hvorvidt der er styr på alle aspekter af en hjemmeside-migrering. Det gælder også, selvom en hjemmesideudvikler har givet grønt lys. Hos Plutonic Media ser vi ofte, at hjemmesideudviklere ikke har en SEO-tilgang til deres arbejde, hvilket kan have fatale konsekvenser i forbindelse med hjemmeside-migrering. 

Tracking 

 Nogle af de essentielle opsætninger, som kan fejle under en hjemmeside-migrering, er især Google Analytics samt Google Tag Manager. Hvis ikke disse fungerer efter en hjemmeside-migrering, så mister man muligheden for at tracke sine kunders adfærd og køb. Derudover kan der være opsat forskellige scripts og/eller cookies via Google Tag Manager, som heller ikke fungerer, hvis der ikke er forbindelse til siden. 

Vælg det rigtige tidspunkt 

 En sidste ting, som er vigtig, inden man gennemfører en hjemmeside-migrering, er valget af tidspunktet, hvor man ”går live” med sine ændringer. Her er det en god ide at analysere, hvornår man typisk har mindst trafik og konverteringer på sin side, og vælge det som sin lanceringsdato og tidspunkt. I tilfælde af alvorlige fejl vil man på den måde miste mindst mulig omsætning eller leads. 


 Efter en hjemmeside-migrering 

Opdatering af Robots.txtfil 

 En hjemmeside-migrering er også en oplagt mulighed for at opdatere Robots.txtfilen for siden. Denne fil fortæller Google hvilke sider, som skal og ikke skal indekseres. Husk i den sammenhæng at fortælle Google Search Console, at du har foretaget en ændring ved at uploade Robots.txtfilen på ny. 

Opdater din sides sitemap 

 Efter enhver ændring af URL-strukturen på siden skal du også opdatere sidens sitemap med det sammeDet er for at gøre Google opmærksom på ændringen. Dette gør du ved at generere en sitemap XML-fil, som uploades til Google Search Console som vist på illustrationen nedenfor. Husk at inkludere URL’en for dit sitemap i din Robots.txtfil. 

Eksempel på hvordan man opdaterer en sides sitemap

 Fortæl Google Search Console om dit domæneskifte 

 Hvis der er tale om et domæneskifte, som beskrevet tidligere, så er det afgørende at informere Google Search Console om ændringen. Det er i den forbindelse klogt at sætte sig ind i processen og forstå Googles retningslinjer for området. Når man er klar til at udføre ændringen, gøres det via Google Search Console ”site move tool. 

 Organiske placeringer 

 Efter migreringen skal du følge dine organiske placeringer nøje. Dette holdes konstant op mod placeringerne før migreringen, for at se om der skulle ske nogle uhensigtsmæssige placeringsændringer. Det er især værd at tracke de søgeord, der generede meget trafik til siden – hvis de falder i placering, skal du handle omgående. 

Der findes en del forskellige værktøjer til at tracke specifikke søgeordsplaceringer. Nogle tilbyder endda gratis versioner. Det anbefales dog stadig at kontakte et SEO-bureau for at få hjælp til at udvælge de korrekte fokussøgeord gennem en decideret søgeordsanalyse. 

Organiske sessioner 

 Ud over at tracke vigtige søgeords placeringer, så er det også værd at undersøge antallet af brugere og sessioner. Dette gør du via Google Analytics, og det giver endnu en god indsigt i resultatet af en hjemmeside-migrering. Som det er tilfældet med de organiske placeringer, så gælder det også for antallet af brugere og sessioner, at hvis du oplever et markant fald, så skal du handle med det samme. Det er en god indikator for, at noget ikke fungerer som det plejede, hvorfor du skal identificere og løse problemet. 

Hold øje i Google Search Console 

 I tiden efter gennemførslen af migreringen skal du også at holde dig opdateret i Google Search Console. Her vil eventuelle indekseringsproblemer blive synlige, hvilket giver mulighed for at rette dem. Her kan man også følge placeringer for specifikke søgeord, samt se udviklingen af den gennemsnitlige placering for alle søgeord, som siden ranker på. 

Den gennemsnitlige placering kan fungere som en god indikator for sidens autoritet som helhed, og hvis den falder, så kan det betyde at migreringen ikke er lykkedes efter hensigten. 

 Tjek af eksterne links 

 Som et af de afsluttende punkter på huskelisten anbefaler jeg at auditere backlinks for siden. I forbindelse med en hjemmeside-migrering kan der nemt være opstået broken links, hvilket kan resultere i et fald i domænets autoritet. Det er derfor vigtigt at få opsat redirects for de sider, der linkes til, så link-værdien videreføres til den nye landingsside. 

Brug for hjælp til
hjemmeside-migrering?

Få vores SEO-afdeling til at hjælpe dig.

  Klar til at opnå
  mærkbare
  resultater?

  Bliv kontaktet til en uforpligtende snak om jeres muligheder.

   Hvad vil du gerne kontaktes angående?