LinkedIn annoncering

Med mere end 2,5 millioner danske brugere er LinkedIn i dag det tredje største sociale medie i Danmark, kun overgået af Facebook og Instagram. LinkedIn er desuden det største faglige netværk målrettet erhvervslivet på verdensplan. Dermed byder det faglige, sociale medie på et væld af muligheder for målrettet annoncering for rigtig mange virksomheder.

200+

Virksomheder hjulpet


Derfor skal du overveje LinkedIn annoncering

Ligesom størstedelen af alle digitale markedsføringskanaler, få du med LinkedIn annoncering mulighed for at danne dig et fuldt overblik over din investering samt afkastet af denne investering. En af de mange fordele ved digital marketing er først og fremmest, at du kan måle på resultatet af dine kampagner, og her er markedsføring på LinkedIn ingen undtagelse.

 

Målrettet markedsføring med annoncering på LinkedIn

Med annoncering på LinkedIn opnår du løbende nye indsigter, så du kontinuerligt kan få et større afkast fra dine LinkedIn annoncer, ligesom du hele tiden kan blive klogere på din målgruppe. Med annoncering på LinkedIn får du desuden mulighed for at målrette dine kampagner ud fra de store mængder data, det sociale medie har til rådighed. Ligesom med Facebook annoncering og mange andre digitale kanaler kan du med LinkedIn annoncering altså nå ud til den helt rigtige målgruppe med næsten ingen og måske endda helt uden bias.

 

Relevant annoncering til forskellige kampagnemålsætninger

Vi har desuden at gøre med et professionelt netværk, hvor du som annoncør har mulighed for at nå ud til et særdeles engageret publikum. Dermed er markedsføring på LinkedIn ikke kun relevant i forbindelse med betalt annoncering, men i særdeleshed også i dets organiske format. LinkedIn markedsføring kan altså bruges til flere formål, uanset om der er tale om organisk markedsføring eller betalt annoncering.

Med betalt annoncering på LinkedIn har du mulighed for at ramme din målgruppe med relevante touchpoints på forskellige tidspunkter i kunderejsen. Du kan skræddersy dine LinkedIn annoncer til de forskellige formål, til dine forskellige målgrupper og til de enkelte kunderejser. Hvad end din målsætning med den enkelte kampagne er at øge din kendskabsgrad, interesse omkring dit brand, øge trafikken til dit website, skabe leads eller loyalitet hos dine eksisterende kunder, kan du med LinkedIn annoncering sørge for, at de rigtige annoncer bliver leveret på de rigtige tidspunkter.

 

Opnå flere interaktioner fra et professionelt publikum

Selvom LinkedIn annoncering på mange områder har meget til fælles med annoncering på Facebook og Instagram, er det vigtigt at bemærke, at der er nogle væsentlige forskelle.

En af de forskelle er først og fremmest den måde, mediet bruges på. Som nævnt har vi at gøre med et fagligt medie, der som udgangspunkt bruges i professionelle sammenhænge af professionelle profiler. Derfor vil brugerne også forvente, at dine annoncer vil være af en mere professionel karakter.

Når det så er på plads, så kan du alt andet lige også forvente, at dine annoncer vil få et større engagement fra brugerne sammenlignet med mange andre kanaler, hvor brugeren bliver eksponeret for rigtig mange relevante, men også irrelevante annoncer. Dermed vil dine LinkedIn annoncer alt andet lige ikke i lige så høj en grad potentielt forsvinde i mængden af annoncer.

LinkedIn annoncering er desuden en særligt relevant annonceringsform for B2B-virksomheder og for alle typer virksomheder med professionelle budskaber, eller som f.eks. er i gang med et rekrutteringsforløb.

 


Dine eksponeringsmuligheder med LinkedIn annoncering

Hvor dine LinkedIn annoncer bliver eksponeret, afhænger først og fremmest af annoncens format, men som udgangspunkt vil din LinkedIn annoncering blive eksponeret i brugerens nyhedsfeed. Derudover kan din annoncering på LinkedIn eksponeres i brugerens InMail, i højre kolonne og i topbanneret på siden.

Hvordan du bedst muligt eksponerer dig til det pågældende formål, afhænger i høj grad også af det annonceformat, du vælger. Derfor vil vi nu gå igennem de forskellige annoncetyper, så din LinkedIn annoncering i allerhøjeste grad efterlever din overordnede målsætning.

 


Disse annonceformater kan du bruge i din LinkedIn annoncering

Alt efter din overordnede kampagnemålsætning kan du tilpasse din LinkedIn annonce, så dens annonceformat leveres bedst muligt for at efterleve denne kampagnemålsætning.

Heldigvis findes der masser af muligheder for at bruge forskellige annonceformater i din LinkedIn annoncering.

Og herunder vil vi gennemgå dine grundlæggende muligheder.

 

Tekstannoncer

En meget simpel, kortfattet, men også effektiv måde at annoncere på.

Med LinkedIn annoncering i form af tekstannoncer vil du blive eksponeret med et kort og konkret budskab i topbanneret eller i højre kolonne af feedet.

Du kan bruge tekstannoncer til rigtig mange formål, også til mindre professionelle budskaber. Dine tekstannoncer vil nemlig ikke på samme måde forstyrre brugerens oplevelse i nyhedsfeedet, hvorfor brugeren heller ikke i samme grad vil have en forventning til en annonce med et professionelt budskab.

Dine tekstannoncer vil typisk bestå af en overskrift på 25 tegn, en kort tekst på ca. 75 tegn, og i nogle tilfælde vil du også have mulighed for at tilføje et mindre og passende billede, fx med dit logo.

 

Displayannoncer

I højre kolonne i dit nyhedsfeed finder du blandt andet displayannoncer. Dette er også et populært og udbredt annonceformat inden for LinkedIn annoncering, og du får væsentligt mere plads og visuel identitet, end du gør i tekstannoncen. Med displayannoncer har du også mulighed for at tilpasse din annonce endnu mere til den rette målgruppe ud fra de data, der er tilgængelige på mediet. Derfir er der også rigtig mange virksomheder, der bruger displayannoncer til rekruttering.

Det er dog vigtigt at bemærke, at den enkelte bruger har mulighed for at fravælge, at deres profiloplysninger kan bruges i forbindelse med disse tilpassede annoncer.

 

Karruselannoncer

Karruselannoncer er særdeles populære inden for annoncering på sociale medier – og også inden for LinkedIn annoncering. Karruselannoncer giver nemlig et væld af muligheder for at skabe kreative annoncer, der skiller sig ud fra mængden.

Derudover giver karruselannoncer mulighed for at levere flere forskellige budskaber under den samme annonce.

 

Linkannoncer

Med linkannoncer kan du dele et link til din virksomheds website eller en specifik landingsside, du ønsker at promovere. Du får mulighed for manuelt at ændre i den tilhørende tekst samt billede til annoncen. Linkannoncer bruges ofte i forbindelse med at skabe en øget kendskabsgrad, men de kan også bruges længere nede i købstragten fx via Retargeting kampagner, som vi kommer ind på længere nede.

Du har også mulighed for at oprette RocketLink kampagner, hvor du fx deler en artikel om din virksomhed fra en online avis eller anden relevant side. Med RocketLinks får du mulighed for at tilføje Retargeting pixels på ethvert link, du deler fra andre sider. De brugere, der klikker på dit RocketLink, kan du dernæst tilføje til direkte til din målguppe.

Denne type LinkedIn annonce er særdeles relevant til det professionelle medie, hvis din virksomhed for eksempel har været en del af en større undersøgelse, eller hvis du selv eller en af dine kollegaer har deltaget i et interview osv.

 

Videoannoncer

Der er lavet mange undersøgelser, der viser, at dit publikum vil være mere tilbøjelige til at dele dit indhold på sociale medier, hvis formatet er video. Desuden er der også mange undersøgelser, der viser, at video alt andet lige er den type LinkedIn annonce, der performer bedst.

I din LinkedIn annoncering har du mulighed for at promovere videoer af en længde fra 3 sekunder og op til 30 minutter.

 

Sponsorerede InMails

Du kan nå rigtig langt med din markedsføring på LinkedIn, hvis du gør din markedsføring personlig. Personliggørelse er en afgørende disciplin inden for digital marketing i det hele taget. I din LinkedIn annoncering har du mulighed for at sende personaliserede InMails til relevante brugere i din målgruppe. Du får mulighed for at sende dem tilpassede beskeder, som vil lande som en sponsoreret besked i brugerens indbakke. Denne type annoncering på LinkedIn har desuden den fordel, at mediets algoritmer sørger for kun at sende beskederne til brugerne, mens de er online. Det er med til at øge åbningsraten og øge sandsynligheden for, at brugeren vil opdage beskeden og engagere sig i budskabet.

Du kan bruge denne mulighed inden for LinkedIn annoncering til at nå ud til din målgruppe på det rigtige tidspunkt i deres individuelle kunderejse. Skab opmærksomhed og interesse ved webinarer og events eller vedhæft filer, som modtagerne vil have lyst til at downloade. Målrettede InMails kan desuden bruges til at skabe konverteringer og mikrokonverteringer, hvis budskabet egner sig dertil.

Inden du skyder gang i en lang række tilpassede sponsorerede InMails, skal du dog være opmærksom på, at de ifølge Forbrugerombudsmanden betragtes som elektronisk post. Derfor er der en række specifikationer, du bør tage højde for. Du skal nemlig have forudgående samtykke fra modtageren, før du sender dem sponsorerede InMails, da du ellers vil handle i strid med markedsføringsloven.

 

Lead Gen Ads

Har du nogensinde overvejet, hvor nemt det egentlig kan være at generere nye leads?

Og ja, leads kan være mange ting. Leads kan både bruges i B2B og B2C sammenhæng, og et lead er ikke altid lig med en potentiel kunde.

Et lead kan både bruges i et salgsøjemed såvel som et marketingsøjemed, og et salgskvalificeret lead er sjældent det samme som et marketingkvalificeret lead. Det har du formentlig allerede stiftet bekendtskab med, hvis du i din virksomhed arbejder med leadgenerering og leadscoring på forskellige niveauer.

Men uanset hvor lang og kompliceret købstragten er for din forretning, har du mulighed for at generere nye leads til din database via LinkedIn annoncering.

Det handler ganske enkelt om at skræddersy dine Lead Gen Ads til det givne formål og målrette dem til de rigtige personer, som netop kvalificerer sig som et lead i et salgs- eller marketingsøjemed.

Fordelen ved mediets Lead Gen Ads er, at annoncerne automatisk udfylder den tilhørende leadformular med de tilgængelige data fra brugerens profil. Dermed kan du næsten ikke gøre det nemmere for dit publikum at skrive sig op i din database, da de hverken skal forlade mediet eller udfylde ret mange oplysninger selv.

Arbejder du ligeledes med leadgenerering i din Facebook annoncering, vil du højst sandsynligt opleve enkelte forskelle i tilgængelige data samt gennemsnitsprisen for et lead. Med annoncering på LinkedIn vil du fx opleve, at der er flere tilgængelige og oftest også mere retvisende data om brugerens arbejdsplads og jobtitel, hvorfor du med fordel kan spørge efter disse oplysninger i dine Lead Gen Forms, hvis de har værdi for dig.

Dog vil du alt andet lige også opleve en højere gennemsnitlig leadpris sammenlignet med leadprisen ved din Facebook annoncering. Det skyldes, at annoncering på LinkedIn generelt har en tendens til at være dyrere end på Facebook, hvorfor det er meget forskelligt fra case til case, hvor meget der bør investeres i hhv. annoncering på LinkedIn og Facebook.

For mange virksomheder kan annoncering på LinkedIn vise sig at være en mere profitabel kanal, da de leads, der bliver indsamlet på dette medie, vil være leads af højere kvalitet, hvorfor leadgenerering gennem LinkedIn annoncering i sidste ende kan lede til flere salg pr. lead.

Du kan downloade de leads, din kampagne har genereret, via virksomhedens Kampagneadministrator, men det anbefales naturligvis, at du integrerer dine leadkampagner med din e-mailplatform, fx via Zapier. Sådan overføres dine leads til din e-mailplatform automatisk, og du kan dermed sikre, at dine nye tilmeldte vil modtage det, du har lovet dem, med det samme.

 

LinkedIn Retargeting

Ligesom med Facebook annoncering, har du med din markedsføring på LinkedIn rig mulighed for at nå ud til de kunder og potentielle kunder, der har besøgt din side inden for en given periode. Dertil kræver det først og fremmest, at du indsætter et LinkedIn Insight Tag på din side.

Det anbefales, at du tilføjer dette tag uanset hvad, da det er dit Insight Tag, der giver dig mulighed for at opsætte konverteringssporing og dermed være i stand til at attribuere værdi til dine LinkedIn annoncer. Dit Insight Tag er altså afgørende for at vurdere, hvor meget salg du reelt har fået ud af din annoncering på LinkedIn.

Men som sagt er det også dit Insight Tag, der giver dig mulighed for at nå ud til dine tidligere websidebesøgende med relevante annoncer, som er dynamisk tilpasset de sider, de har besøgt.

Retargeting kampagner er oftest væsentligt billigere end push og lead kampagner. Derudover vil du med de rette, dynamiske Retargeting kampagner øge sandsynligheden for konverteringer, hvorfor dette annonceformat næsten ikke kan gå galt.

 


Gode råd til din annoncering på LinkedIn – og fejltagelser, du ikke må begå

Der findes altså et væld af muligheder for at vækste din forretning gennem LinkedIn annoncering, men det er ikke alle typer LinkedIn annoncer, der nødvendigvis bidrager lige meget til denne vækst.

Så hvordan ved du, at du har det rette setup til annoncering på LinkedIn, og hvordan ved du, hvad for nogle annonceformater du skal bruge på hvilke tidspunkter?

Det findes der desværre ikke et endegyldigt svar på, da alle cases vil være forskellige og ændre sig kontinuerligt. Hvad, der virker for dig i dag, vil ikke nødvendigvis virke for dig i morgen, og hvad, der er det bedste setup hos dine konkurrenter, er ikke nødvendigvis det bedste setup for dig.

Det handler om at bruge de erfaringer du har fra dit tidligere arbejde med annoncering, og så handler det om at holde sig opdateret på, hvad der rører sig på dit respektive marked. Der findes ikke én opskrift på profitabel annoncering på LinkedIn, men holder du et vågent øje med dine konkurrenter, målgrupper og ikke mindst din performance, kan du heldigvis hele tiden tilpasse den enkelte LinkedIn annonce, så den leveres efter de bedste forudsætninger.

Dog findes der en række tommelfingerregler, der kan minimere risikoen for, at du træder forkert i første forsøg, og selvom alle cases er forskellige, er der alligevel et par gode råd, du kan tage med, når du skal i gang med din LinkedIn annoncering.

 

Sørg for, at din målretningsstrategi er så effektiv som muligt

Med annoncering på LinkedIn får du adgang til en lang række forskellige muligheder for målretning, som i den grad har potentiale til at hjælpe dig med at nå ud til de mest relevante personer for din virksomhed.

Det eneste obligatoriske målretningskriterie er brugerens geografiske placering, men det er heller ikke et kriterie, der begrænser dig ret meget.

Derudover har du i din annoncering på LinkedIn mulighed for at segmentere dine målgrupper ud fra unikke målretningskriterier såsom branche, virksomhedsnavn og -størrelse og meget mere. Alle de demografiske målretningskriterier, det sociale medie tilbyder, kan du mere eller mindre regne med, er retvisende, da mediet netop bruges til at lade disse oplysninger være tilgængelige for sit netværk. Interesser som målgruppekriterie, derimod, bør du anvende med stor omhu. Ligesom med Facebook annoncering, vil disse data nemlig forvrænges af brugernes adfærd på det sociale medie. For eksempel identificerer algoritmerne sommetider brugernes interesser, efter de fx har set en video, som ikke nødvendigvis er inde for deres interesseområder.

Udover at være varsom med brug af interesser som målgruppekriterie, skal du i det hele taget være forsigtig med at opbygge din målgruppe ud fra den klassiske målgruppesammensætning. Med så mange muligheder for segmentering kan det være fristende og som udgangspunkt også klogt at indskrænke din målgruppe så meget som muligt, men det er også let at begå fejl, hvis du overmålretter dine annoncer.

Hver gang du tilføjer et nyt målgruppekriterie, vil din målgruppestørrelse blive væsentligt mindre, og selvom der ikke findes en facitliste på den optimale målgruppestørrelse, skal du passe på med at gøre din målgruppe for lille. Bliver din målgruppe for snæver, kan det få betydning for kampagnens effektivitet og levering.

Det er derfor vigtigt, at du har en forståelse for, hvordan du begrænser og udvider din målgruppe ud fra de regler, du har mulighed for at definere. Som udgangspunkt anbefales det kun, at du tilføjer to attributter udover geografi, og så kan du ellers tilføje flere underkategorier efterfølgende. Jo flere underkategorier, du tilføjer som sideløbende kategorier, des mere vil du udvide din målgruppestørrelse, og derfor er det en god idé, at du med måde også bruger reglerne ”OG” og ”ELLER”, så de understøtter din overordnede målgruppeanalyse.

 

Brug Matched Audiences i din LinkedIn annoncering

Foruden muligheden for at definere din målgruppe ud fra den klassiske målgruppesammensætning, har du med LinkedIn annoncering også mulighed for at målrette dine LinkedIn annoncer ud fra dine egne data. Har du data nok til rådighed, enten via besøgende på dit website eller fx via kundelister og/eller e-mail permissions, kan du oprette Matched Audiences som din primære målgruppe. Erfaring viser, at denne type målretning oftest vil skabe bedre resultater, fordi den vil være præget af mindre bias. Derudover undgår du sandsynligheden for at lave fejl i din manuelle målgruppesammensætning.

Uanset hvordan du vælger at målrette dine annoncer i din LinkedIn annoncering, er det vigtigt, at du kontinuerligt tester dine forskellige muligheder og evaluerer og sammenligner dine resultater. Sommetider vil du blive overrasket over, hvad det egentlig er for nogle sammensætninger, der virker bedst.

 

Opret altid flere LinkedIn annoncer under samme kampagne

Som vi har været inde på, findes der flere typer af annonceplaceringer, du kan bruge i din LinkedIn annoncering. Du kan dele sponsoreret indhold i nyhedsfeedet, levere tekstannoncer i topbanneret og højre kolonne, levere dynamiske annoncer og sponsoreret InMail.

De fleste annoncører fokuserer som regel på sponsoreret indhold i nyhedsfeedet, og for mange cases er denne placering alt andet lige også den, der performer bedst. Her er det dog særligt essentielt, at der er gjort noget ud af de visuelle udtryk, uanset om vi taler om linkdeling, videodeling eller karruselannoncer. Du er nemlig langt fra den eneste, der har fået idéen til at kaste sig ud i LinkedIn annoncering, og der skal bare én mere iøjnefaldende LinkedIn annonce, til at din annonce forsvinder i mængden.

Som mennesker har vi dog kun fem sanser, og det er bestemt ikke os alle sammen, der er synske og kan forudse, hvilke kreativer og tekstsammensætninger, der vil performe bedst. Derfor er det ikke altid en god idé at gå med din mavefornemmelse eller din egen holdning til annoncens sammensætning, da dit marked vil ændre sig hele tiden.

Du har sikkert også allerede bemærket, at der med LinkedIn annoncering stilles et højt budgetkrav fra mediets side. Dermed tvinges annoncører ofte til kun at oprette én kampagne, da budgettet ikke altid rækker til flere.

Har du ikke budgettet til at oprette flere kampagner i din LinkedIn annoncering, bør du dog uanset hvad oprette flere annoncer under den samme kampagne. Dermed har du mulighed for at teste dine forskellige LinkedIn annoncer af for at se, hvad det der fungerer bedst over for din målgruppe.

Prøv så mange forskellige annoncer og annonceformater som muligt, så du øger dine erfaringer og dermed også dine forudsætninger for at øge din kampagneeffektivitet. Som nævnt findes der ikke én generisk opskrift på effektiv og profitabel LinkedIn annoncering, men ved at være kritisk over for dine forhåndsantagelser, kan du nå tættere på den opskrift, der er bedst til din case.

 

Allokér et tilstrækkeligt annoncebudget til din LinkedIn annoncering

Med et dagligt budget på minimum 60 kr. og en typisk højere gennemsnitlig CPM-pris er det ikke nærigt af dig at tænke, at annoncering på LinkedIn er en omkostningstung affære. Sammenligner vi priserne på LinkedIn annoncering med annonceringspriserne må mange andre digitale platforme som Facebook og Google, ja, så er annoncering på LinkedIn ofte dyrere end på de andre kanaler.

Derfor er der mange annoncører, der helt definitivt har valgt LinkedIn annoncering fra i deres markedsføringsstrategi. Denne konklusion er rigtig ærgerlig, da du uanset hvad ikke bør afvise LinkedIn annoncering som en endegyldig beslutning.

Arbejder du optimalt og effektivt med din annoncering på LinkedIn, kan denne kanal nemlig vise sig at være ekstremt effektiv. De potentielle kunder, du når ud til, kan vise sig at være af højere kvalitet, end dem du rammer via de alternative platforme. Det betyder ikke, at du skal sætte din lid til LinkedIn annoncering helt uden skepticisme, da du stadig er nødt til at arbejde med holistisk markedsføring, hvor de enkelte kanaler udgør en vigtig rolle af en større helhed. Din annoncering på LinkedIn skal spille sammen med din annoncering på andre kanaler, sådan at du rammer din målgruppe på det rigtige tidspunkt, på den rigtige kanal og med det rigtige budskab til den enkelte kunderejse.

Det betyder altså, at du som udgangspunkt skal attribuere lige så stor en værdi til din annoncering på LinkedIn, indtil du får nye indsigter, der kan bidrage til din Marketing Attribution. Det betyder, at du skal allokere et tilstrækkeligt budget til din LinkedIn annoncering, og at du skal give dine kampagner tid til at performe, også selvom de måske ikke udviser de bedste resultater til at starte med. Husk på, at din LinkedIn annoncering er en proces, og at platformen hele tiden lærer og bliver klogere på, hvordan dine annoncer leveres bedst muligt.

Holder du øje med dine kampagner løbende, og foretager du løbende justeringer i alt fra målgruppe til annonceformat og budget, så kan din LinkedIn annoncering ikke gå helt galt.

 

Bliv kontaktet af Thomas

Bliv ringet op af vores Client Manager, Thomas, til en
uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.

  Vi har hjulpet
  200+
  virksomheder
  med at vækste
  deres forretning

  Klar til at opnå
  mærkbare
  resultater?

  Bliv kontaktet til en uforpligtende
  snak om jeres muligheder

   Hvad vil du gerne kontaktes angående?